Đồ hộp nhập khẩu

Thịt hộp Bristol Bacon Grill 340g

Original price was: 112.500.Current price is: 90.000.

Sốt cà chua đậm đặc hiệu Rosso Gagarno 4500g

Original price was: 600.000.Current price is: 480.000.

Thịt hộp Bristol Chicken 340g

Original price was: 112.500.Current price is: 90.000.

Thịt hộp American Pride Bacon Grill 340g

Original price was: 112.500.Current price is: 90.000.

Thịt hộp Bristol Chopped Ham 340g

Original price was: 141.000.Current price is: 112.800.

Thịt hộp Original Lunchoen Loaf Bristol 340g

Original price was: 112.500.Current price is: 90.000.

Thịt hộp xắt nhỏ Chopped Ham Bristol 325g

Original price was: 150.000.Current price is: 120.000.

Thịt hộp giăm bông Cooked Ham Bristol 325g

Original price was: 150.000.Current price is: 120.000.

Thịt hộp giăm bông Cooked Ham Bristol 454g

Original price was: 189.750.Current price is: 151.800.

Sốt cà chua trái Pietro Coricelli Pomodori Pelati 400g

Original price was: 50.000.Current price is: 35.000.

Sốt cà chua trái Pietro Coricelli Pomodori Pelati 2.5Kg

Original price was: 140.000.Current price is: 120.000.

Cà chua lột Rosso Gagarno 2050g từ Ý

Original price was: 160.000.Current price is: 125.000.

Cà chua nghiền Rosso Gargano 4050gr từ Ý

Original price was: 350.000.Current price is: 280.000.

Cà chua bằm nhỏ Rosso Gagarno 2500g từ Ý

Original price was: 160.000.Current price is: 125.000.