Liên hệ

Sữa tươi Úc - Công ty TNHH Giao Nhanh VN

Số điện thoại: 0947 954 666

Email: kd@suatuoiuc.vn

Địa chỉ: 65/28 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình